โครงร่างของบริษัท

ชื่อบริษัท KOHBYO (THAILAND) CO., LTD.
Main Factory
Sub Factory
Products
ประธานบริษัท TAKEHIKO YAMAMOTO
สถานที่ตั้ง
และที่อยู่ติดต่อ
700/115 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทรศัพท์ +66-38-458152-5, 743531-2
โทรสาร +66-38-214088
E-mail info@kohbyo.co.jp
ก่อตั้งบริษัท ธันวาคม, 1994
ทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ KOFUSEIBYO CO., LTD.
จำนวนพนักงาน 270 คน
สถานประกอบการ โรงงานหลัก (Main Factory)
พื้นที่โรงงาน 20,941 ตรม. พื้นที่อาคาร 9,300 ตรม.
โรงงานย่อย (Sub Factory)
พื้นที่โรงงาน 6,560 ตรม. พื้นที่อาคาร 4,950 ตรม.
อุปกรณ์การผลิต เครื่องอัดส่วนหัว(เครื่องขึ้นรูปส่วนหัว) 83 เครื่อง
เครื่องรีดทำเกลียว 70 เครื่อง
เครื่องตัดกลึงขนาดเล็ก 33 เครื่อง
ไลน์ชุบเคลือบผิวด้วยสังกะสี (สามารถชุบได้ทั้งโครเมี่ยม3+ สีรุ้งและโครเมี่ยม3+ สีดำ)
ผลิตภัณฑ์หลัก ชิ้นงานที่มีการขึ้นรูปลักษณะพิเศษ สามารถใช้วัตถุดิบขนาดตั้งแต่
0.8-20.0 มม. (รองรับการผลิตสกรูขนาด M14)
การขายเครื่องป้อนสกรูขนาดเล็ก (Micro Nejeana)
ลูกค้าหลัก อุตสาหกรรมยานยนต์ : ผู้ผลิตรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ รวมถึงผู้รับจ้างช่วงชั้นที่1 และชั้นที่2 ..... 64%
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์ : บริษัทโซนี ประเทศไทย ,บริษัทพานาโซนิคส์ ประเทศไทย และที่อื่นๆ ..... 35%
อุตสาหกรรมอื่นๆ ..... 1%
การรับรอง ระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS16949
ข้อกำหนดของลูกค้า เกี่ยวกับการควบคุมสารปนเปื้อน Sony Green Partner

ประวัติของบริษัท

ธันวาคม 1994 รวมกลุ่มกันก่อตั้งบริษัท ด้วยทุนจดทะเบียน 90,000,000 บาท
พฤศจิกายน 1995 ติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มการผลิต
มิถุนายน 1996 ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต
พฤษภาคม 1999 ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต
เมษายน 2002 ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต
ธันวาคม 2002 บริษัท โคเบียว(ไทยแลนด์) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ISO 9001
มิถุนายน 2003 บริษัท โคเบียว(ไทยแลนด์) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001
กันยายน 2004 ขยายโรงงาน เพิ่มกำลังการผลิต
กันยายน 2006 ติดตั้งไลน์ชุบสังกะสี และเริ่มการผลิต
พฤษภาคม 2007 บริษัท โคเบียว(ไทยแลนด์) ได้รับการรับรองระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ISO TS16949
สิงหาคม 2011 ก่อตั้งโรงงานที่ 2 สำเร็จ
ตุลาคม 2011 ติดตั้งเครื่องจักร และเริ่มการผลิต

เข้าถึงแผนที่ (แผนที่พื้นที่กว้าง)

การเข้าถึงโดยรถยนต์ : 1 ชั่วโมงจากกรุงเทพฯ
  30 นาทีจากสนามบินสุวรรณภูมิ
1641-3 Tsuijiarai Showa-cho Nakakoma-gun Yamanashi-ken JAPAN 409-3853
TEL +81-55-275-5333 FAX +81-55-275-5332